Ślub a prawo

On się zdecydował, ona powiedziała tak, ale to nie wystarczy by ich związek nazwać małżeństwem. W naszym kraju obowiązuje prawo, którego odrębne przepisy regulują sprawę zawierania związków małżeńskich.  Tak więc Młoda Para na początku wybranej przez siebie wspólnej drogi zmierzyć się musi z biurokratyczną rzeczywistością. Od tego jaki rodzaj ślubu wybrali, zależeć będzie rodzaj formalności do spełnienia.

Pytanie: jaki ślub?

  • wyznaniowy
  • cywilny
  • konkordatowy

 

Jeśli Państwo Młodzi  nie są osobami wierzącymi, lub z innych przyczyn nie chcą brać ślubu w kościele, wstępują w związek małżeński tylko przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Co najmniej na miesiąc przed planowaną ceremonią należy złożyć w urzędzie następujące dokumenty: odpis skróconego aktu urodzenia, dowód osobisty. Jeśli pobierać się będą osoby rozwiedzione prócz wyżej wymienionych dokumentów złożyć musza również odpis skróconego aktu małżeństwa wraz z adnotacja o uzyskanym rozwodzie. Gdy do ślubu staje wdowiec lub wdowa dodatkowo złożyć musi  odpis skróconego aktu zgonu.  Jeśli ślub zawierają osoby małoletnie potrzebna będzie zgoda sądu rodzinnego i pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego.  Cudzoziemcy mogą pobrać się w Polsce. Muszą  złożyć następujące dokumenty:  odpis aktu urodzenia z tłumaczeniem dokonanym prze tłumacza przysięgłego, postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie związku małżeńskiego, paszport, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju rodzinnym cudzoziemca, wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

Biorąc ślub wyznaniowy można uniknąć podwójnej ceremonii w kościele i urzędzie, dzięki ślubowi konkordatowemu. W Urzędzie Stanu Cywilnego składa się skrócone akty urodzenia i do wglądu dowody osobiste, a w parafii katolickiej potrzebny będzie dowód, świadectwo chrztu i bierzmowania, a także zaświadczenie ( w trzech egzemplarzach) z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających możliwość zawarcia związku małżeńskiego.

Zgromadzenie odpowiednich dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa to jeszcze nie wszystkie formalności, których dopełniają Państwa Młodzi.  Co raz częściej Młodzi odwiedzają przed ślubem kancelarię notarialną, by podpisać intercyzę. Polskie prawo przewiduje tzw. wspólnotę małżeńską (wspólność ustawowa), której podlegają małżonkowie  z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli jednak chcieliby oni zachować odrębność majątkową, muszą (najlepiej przed ślubem)  podpisać specjalne porozumienie, czyli intercyzę.  Jest to korzystne rozwiązanie dla małżeństw, gdzie jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.  Są różne opcje intercyzy: ograniczona wspólność majątkowa, rozszerzona wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.  Pełna rozdzielność majątkowa umożliwia swobodne korzystanie ze swojego majątku każdemu z małżonków. Treść intercyzy można zmienić w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba. Warto zastanowić się co dla małżonków będzie korzystne i podjąć odpowiedzialną decyzję jeszcze przed ceremonią ślubną.

Miłosne, romantyczne uniesienia to jedno, a twarda rzeczywistość to drugie.